Genoptagelse af sager som følge af ny praksis om stop af sygedagpenge og ydelse under jobafklaringsforløb

På baggrund af en principafgørelse fra Ankestyrelsen december 2018, er der fastlagt en ny praksis vedrørende afgørelser om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7 – den ændrer ikke praksis om selve vurderingen af uarbejdsdygtighed.

Principafgørelsen har betydning for, hvornår udbetalingen af dine sygedagpenge kan stoppe.

Afgørelsen gælder i øvrigt også for ydelse under jobafklaringsforløb.

Jobcenter Nyborg har som anvist genoptaget de sygedagpenge- og jobafklaringsforløbssager, hvori der er truffet afgørelse om ydelsen med tilbagevirkende kraft, og vi har sikret, der er truffet afgørelse i overensstemmelse med den nye praksis.

For at sikre at Jobcenter Nyborg ikke har overset sygedagpenge- eller jobafklaringsforløbssager, hvor der er truffet afgørelse om stop af ydelse med tilbagevirkende kraft efter § 7 i sygedagpengeloven efter skæringsdatoen 27. juni 2018, giver vi hermed mulighed for, at man kan gøre opmærksom på dette.

OBS: Hvis du tidligere har klaget over din sag, er det Ankestyrelsen, der skal genoptage den.

Hvad gør du nu?

Du skal sende en sikker mail via linket i boksen i højre side, hvis du mener, at din sygedagpenge- eller jobafklaringsforløbssag er lukket med tilbagevirkende kraft – og du ikke har modtaget besked om, at sagen har været vurderet på ny.

Med tilbagevirkende kraft menes der, om din ydelse er stoppet i perioden før modtagelsen af din afgørelse om ophør af ydelse.

Jobcenter Nyborg vil efter modtagelsen af din henvendelse gennemgå sagen, og du vil herefter modtage et brev fra kommunen.

Jobcenter Nyborg gør opmærksom på, at eventuelle sager med uberettiget stop med tilbagevirkende kraft, skal vurderes efter reglerne om tilbagebetaling.

Du kan læse mere om principafgørelsen her

 

Sidst opdateret 12. februar 2019