Retningslinjer for uddeling af priser

Godkendt af Folkeoplysningsudvalget 13. november 2014.

Folkeoplysningsudvalget uddeler årligt følgende priser

 • 1 Idrætspris
 • 1 Musikpris
 • 1 Spejderpris
 • 1 Idebetonet Pris

Det skal være en godkendt folkeoplysende forening under Nyborgordningen som kan fremsende indstillinger.

I alle foreninger – små som store – findes der ildsjæle og andre som gør en forskel. Det kan både være unge som ældre der fortjener at blive hyldet. Prismodtagerne skal være frivillige og ulønnede.

Følgende kan bl.a. indstilles til Priserne

 • en forening, en leder, et lederteam, en bestyrelse, et bestyrelsesmedlem
 • et hold, en gruppe, et kor, et orkester
 • alle personer som gør en forskel, er aktive og initiativrige, har ydet små eller store præstationer

Følgende beslutter hvem der skal have Priserne

 • Nyborg Idræts Samvirke beslutter inden for idrætsforeningernes område
 • SAMMUS beslutter indenfor musikkens område
 • SAMRÅDET beslutter indenfor spejderne
 • Formanden for Folkeoplysningsudvalget og det Folkeoplysningsudvalgsmedlem som er udpeget af andre/idebetonede foreninger beslutter den Idebetonede Pris.

Samvirkerne og formanden for Folkeoplysningsudvalget har også mulighed for at udpege en prismodtager.

Skole- og Kulturafdelingen sender brev samt skema til samtlige folkeoplysende foreninger om dato for uddeling af priserne samt foreningernes frist for fremsendelse af indstillinger.

Der fremsendes en detaljeret indstilling/beskrivelse og begrundelse for indstillingen til de respektive Samvirker. Indstillinger til den Idebetonede Pris fremsendes til Skole- og Kulturafdelingen.

Der gives blomster, diplom samt gavecheck til prismodtagerne. Gavecheckens størrelse vil variere ud fra enkeltpersoner eller hold.

Folkeoplysningsudvalget beslutter tid og sted for arrangementets afholdelse. Det er borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, der står for uddelingen.

Sidst opdateret 23. januar 2019