Støtte til filmoptagelser

Kriterier for støtte til filmoptagelser.

I Filmlovens § 18 er der en særskilt hjemmel til, at kommuner må yde tilskud til filmproduktion. Hjemlen til at yde støtte i § 18 begrænser ikke muligheden til projekter indenfor kommunen. Det er en helt bred hjemmel til filmstøtte generelt.

Der lægges vægt på, at filmproduktionen/filmoptagelserne

  • finder sted i Nyborg Kommune 
  • medvirkende eller produktionshold er fra Nyborg Kommune
  • synliggør og bibringer den fornødne værdi for Nyborg Kommune
  • involverer samarbejde med lokale aktører
  • ikke er igangsat inden ansøgning er fremsendt.

Støtte kan enten gives som tilskud eller som underskudsgaranti.

Ansøgning og budget sendes til Skole- og Kulturafdelingen, og når filmprojektet er afsluttet, skal der fremsendes et regnskab.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 13. april 2021

Sidst opdateret 19. april 2021