Bruger- og Pårørenderådet på Vindinge Landsbycenter

På alle plejehjem og plejecentre er der oprettet et bruger- og pårørenderåd. Rådet fungerer som et forum for dialog mellem brugere, de pårørende og kommunen.

Bruger- og Pårørenderådet inddrages, når der skal fastlægges retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats, herunder ved retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v.

Herudover får rådet tilsynsrapporter til høring.

Rådene kan bestå af 1-4 brugere, 1-4 pårørende og 1-2 medarbejdere. Brugere og pårørende skal dog udgøre flertallet.

Vi prioriterer et godt samarbejde med beboere og pårørende baseret på dialog og medindflydelse i dagligdagen på  Vindinge Landsbycenter.

Beboer- og pårørendesamarbejdet på Vindinge Landsbycenter er organiseret på følgende måde:

  • På hver enkelt boenhed (for den enkelte boenheds beboere og pårørende) afholdes møder 2 gange årligt
  • Centermøder (for alle beboere og pårørende samlet) 2 gange årligt
  • Centerleder sørger for planlægning, indkaldelse og dagsorden. Alle punkter indgives til centerleder Kirsten S. Olesen, e-mail: kso@nyborg.dk
  • Der vælges referent på møderne og referaterne omdistribueres af centerleder til beboere og mailadresser.

Sidst opdateret 26. oktober 2018