Klubben i Nyborg

Klubben i Nyborg har sin base på Demenscenter Tårnparken, hvor også administration/demensteamet holder til.

Program

Klubdagen starter kl. 10 med en kop kaffe i mindre grupper.

Middagsmad indtages kl. 12.30, hvorefter halvdagsholdet bliver kørt hjem kl. 13.30.

Der er fælles kaffebord for heldagsholdet kl. 14.30, herefter hjemtransport kl. 15.

Eftermiddagsholdet starter med kaffe kl. 16, aftensmad kl. ca. 19, kaffe kl. ca.  20.30, og hjemtransport kl. 21.

Læs meget mere om Klubben i vores folder her 

Aktiviteter

Mange af vores aktiviteter foregår på hold. Vi bager, fortæller historier og synger i kor. Vi spiller også spil og laver forskellige udendørs aktiviteter. Desuden har vi bushold og træningshold.

Vi har desuden hold, hvor man laver det, man har lyst til på dagen. Det kan fx være gåture, praktiske opgaver, spil, sang, udflugter, håndarbejde, billard, opvask, ture i  kolonihaven eller noget helt andet. Spørg demenskoordinatoren, hvilke muligheder der er.

En eller to gange om året holder vi fest, hvor pårørende bliver inviteret med.

Vi har også et bushold med spændende aktiviteter - læs mere her

Samt et tilbud om træning og samvær - læs mere her

Transport til og fra Klubben

Du kan blive hentet på din bopæl af en bus og kørt til- og fra Klubben. Dette aftales med Klubbens personale og koster 42 kr. pr. dag. Du kan også selv sørge for transport.

Betaling for brug af Klubben

Når du er visiteret, betaler du 68 kr. pr. dag for forplejning, og et beløb på 30 kr. pr. mdr., der går til delvis dækning af materialer og forskellige aktiviteter.

 

 

Sidst opdateret 18. februar 2021