Klubben i Ørbæk

Klubben i Ørbæk er et visiteret dagtilbud til hjemmeboende personer med demens og har sin base ved Rosengården i Ørbæk.

Program

Klubdagen starter kl. 10 med en kop kaffe i mindre grupper. Inden middagsmaden er der en aktivitet, som kan variere efter årstid og humør.

Middagsmaden indtages  ca. kl. 12.15.
Vi drikker eftermiddagskaffe ca. kl. 14.30 (minus onsdag), hvorefter turen går retur til egen bolig kl. 15.

Fysiske aktiviteter

I alle vores aktiviteter indpasser vi fysisk aktivitet, som passer til den enkelte bruger. Det kan f.eks. være i form af rejse og sætte sig på en stol, balanceøvelser, stræk og bøj arme og ben. Vi har et lille motionsrum, som vi gerne bruger. Nogle vælger at gå en lille tur, når vejret tillader det.

Øvrige aktiviteter

Værkstedsaktiviteter, bage, male, håndarbejde, havearbejde, spil, gåture, historie, avislæsning og banko. Er vejret til det, laver vi udendørsaktiviteter, udflugt i bus eller hvad der kunne være interesse for.

Transport til og fra Klubben

Du kan blive hentet på din bopæl af en bus efter aftale med klubbens personale. Pris for transport pr. dag er 42 kr. Du er også velkommen til selv at sørger for transport.

Betaling for brug af klubben

Når du er visiteret betaler du 68 kr./dag for forplejning, samt et beløb på 30 kr. pr. mdr. der går til delvis dækning af materialer og forskellige aktiviteter.

Sidst opdateret 14. oktober 2020