Forebyggende hjemmebesøg

Nyborg Kommune vil gerne støtte dig i at have et godt liv med de glæder og udfordringer, der kommer, når man bliver ældre.

Det år du fylder 70 og bor alene, det år du fylder 75 år, det år du fylder 80 og hvert år efter du bliver 80, bliver du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Formålet med besøget er at give dig muligheden for at drøfte din livssituation i forhold til fx din livskvalitet, dine ressourcer og dit helbred og tilbyde støtte til at overvinde eventuelle udfordringer.

Vores forebyggende hjemmebesøg tilbydes af en sundhedskonsulent fra Nyborg Kommune, der har stor erfaring med de udfordringer, der kan opstå i takt med, at man bliver ældre. Tilbuddet er efter lov om social service § 79 a.

Vær opmærksom på at tilbuddet ikke er rettet til borgere i plejeboliger samt borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp fra hjemmeplejen.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

 • Et frivilligt tilbud til dig om en uforpligtende samtale med en af vores sundhedskonsulenter
 • En samtale du selv bestemmer indholdet af. Det kunne være om din livssituation, sundhed, bolig, familie, helbred, sorg mm.
 • En mulighed for at gøre dig overvejelser om: Hvad går godt? Hvad er svært? Hvad har jeg lyst til at gøre noget ved? Hvordan vil jeg gøre det?

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg

 • At du får mulighed for at drøfte din aktuelle livssituation
 • At hjælpe dig til at bevare og styrke de ressourcer, du har
 • At tale om de sundheds- og aktivitetstilbud i Kommunen, der kunne være relevante for dig
 • At oplyse dig om forskellige hjælpeforanstaltninger som fx. kørsel, madservice, hjælpemidler og hjemmehjælp - bemærk dog at vi ikke kan bevillige eller ændre i dine eksisterende ydelser, men vi vil gerne hjælpe dig med at komme videre.  

Hvad med tavshedspligt?

Vi har naturligvis tavshedspligt. Derudover har vi notatpligt, hvilket betyder, at vi skriver de ting ned, der har relevans for vores besøg. Vi deler kun de ting, du har givet os lov til.

Et særligt tilbud til dig på 65+år med belastende livsforandringer

Er du fyldt 65 år kan du også få et forebyggende hjemmebesøg. Det kan fx. være på grund af:

 • At du har mistet en nær pårørende
 • Ensomhed eller manglende netværk
 • Helbredsproblemer, f.eks. Kronisk sygdom eller fald 
 • Alkohol, rygning eller ernæring

Med et forebyggende hjemmebesøg kan du få støtte og vejledning til at håndtere din aktuelle livssituation. Du kan enten selv henvende dig, eller dine pårørende, naboer, læge eller andre kan efter aftale med dig rette henvendelse til os.

Du kan læse hele kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg her 

Sidst opdateret 14. oktober 2020