Kvalitetsstandard for aktiverende indsats

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad er en aktiverende indsats?

At indsatsen er aktiverende betyder, at den måde hjælpen gives på, giver dig mulighed for at udvikle og fastholde dine færdigheder i forbindelse med at udføre personlig pleje og praktiske opgaver.

Hvem kan få hjælp til en aktiverende indsats?

Hvis du modtager hjælp til personlig pleje og/eller praktiske opgaver, og du ved en ekstra indsats i en periode kan blive helt eller delvis selvhjulpen, kan du få hjælp som en aktiverende indsats.

Hvad er formålet med en aktiverende indsats?

Formålet kan være:

 • at udvikle og fastholde din evne til selv at klare personlig pleje og/eller praktiske opgaver
 • at bevare din livskvalitet og værdighed
 • at lette din daglige tilværelse

Hvad kan indgå i den aktiverende indsats?

Følgende kan indgå i indsatsen:

 • at motivere dig til at deltage aktivt i hverdagens opgaver
 • at støtte og guide dig i at udføre hverdagens opgaver 
 • at støtte og/eller opfordre dig til at gennemføre øvelser, der hjælper dig til at fastholde din evne til at udføre hverdagens opgaver 
 • at støtte og/eller opfordre dig til bevægelse inde og ude.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Følgende indgår ikke i indsatsen:

 • Målrettede træningsforløb
 • Vedligeholdende træningstilbud
 • Rehabiliteringsforløb.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal give mig den aktiverende indsats?

Aktiverende indsats er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge, om hjælpen skal udføres af:

 • Den kommunale hjemmepleje
 • Godkendt privat leverandør  
 • En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen
 • Fritvalgsbevis til valg af CVR-registreret virksomhed.

Hvad koster det at få en aktiverende indsats?

Det er gratis at få hjælp til en aktiverende indsats.

Er der noget, jeg skal gøre?

Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren.

Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere og mere selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, vil orientere Visitationen, når du er blevet helt eller delvist selvhjulpen, og om der er behov for at justere i din hjælp.

Sidst opdateret 02. april 2019