Kvalitetsstandard for gåture

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad omfatter hjælp til gåtur?

Hjælp til gåtur betyder, at du kan få ledsagelse til at gå ture udenfor.

Hvem kan få hjælp til gåture?

Du kan få støtte til en gåtur i en kortere eller længere periode, hvis du:

 • skal have genvundet kræfter
 • skal lære at gå med et ganghjælpemiddel
 • har brug for motivation til at gå en tur 
 • har svært ved at orientere dig og finde vej som følge af nedsat syn, demens eller andre kognitive vanskeligheder.

Du skal være i stand til at gå selv med eller uden et ganghjælpemiddel.

Hvad er formålet med støtte og hjælp til gåture?

Formålet med indsatsen er:

 • at udvikle og fastholde din evne til selvstændigt at gå ture 
 • at medvirke til, at du får tilgodeset dit behov for motion og frisk luft
 • at medvirke til, at du bevarer kræfterne i dine ben.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få hjælp til:

 • at blive motiveret til at gå en tur 
 • at vælge en rute, der passer til dine kræfter og energi
 • at blive vejledt i at bruge et ganghjælpemiddel
 • at blive ledsaget på gåturen.

Du kan få støtte til en gåtur: 

 • op til 30 minutter hver uge eller
 • op til 60 minutter hver 14. dag.

Gåture foregår på hverdage i dagtimerne.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Du kan ikke blive kørt en tur i en kørestol.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Gåtur er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge, om hjælpen skal udføres af:

 • Den kommunale hjemmepleje
 • Godkendt privat leverandør  
 • En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen.

Hvad koster det at få hjælp til en gåtur?

Det er gratis at få hjælp til en gåtur.

Er der noget, jeg skal gøre?

Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren.

Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere eller mindre selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp.

Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved visitationsbesøg hos dig.

Sidst opdateret 02. april 2019