Kvalitetsstandard for indkøb

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad omfatter hjælp til indkøb?

Indkøb af nødvendige dagligvarer.

Hvem kan få hjælp til indkøb?

Hvis du og din ægtefælle/evt. samboende i en kortere eller længere periode har meget vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at få indkøbt dagligvarer og få dem bragt hjem, kan du få støtte og hjælp til dette.

Når du søger om hjælp til indkøb, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af opgaver i forbindelse med indkøb, og hvad du eventuelt fortsat har behov for støtte til.

Hvis du har et akut behov for hjælp til indkøb, kan det iværksættes med det samme.

Hvad er formålet med støtte og hjælp til indkøb?

Formålet med indsatsen er:

 • at udvikle og fastholde din evne til selv at klare indkøb
 • at medvirke til, at du får tilgodeset dit behov for indkøb af dagligvarer
 • at bevare din livskvalitet og værdighed
 • at lette din daglige tilværelse.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få hjælp til udbringning af varer fra leverandøren til dit hjem, hvis du ikke har nogen mulighed for at varetage indkøb.

Den leverandør, du har til personlig pleje, kan give støtte til:

 • at skrive en indkøbsseddel
 • at bestille dagligvarer 
 • at modtage varer
 • at sætte varer på plads.

Du kan få bragt varer ud en gang om ugen.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Du kan ikke få hjælp til:

 • Hjælp til betaling af regninger
 • Afhentning af receptpligtig- og håndkøbsmedicin
 • Udbringning af varer fra leverandør, hvis du selvstændigt kan bestille varer telefonisk eller via online supermarkeder.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Udbringningen af varer foretages af de leverandører, Kommune har godkendt.

Hvis du ønsker at få varer leveret andre steder fra, eksempelvis via online supermarkeder, skal du selv betale et evt. leveringsgebyr.

Hvad koster det at få hjælp til indkøb?

Det er gratis at få hjælp til udbringning af varer, hvis du ikke har nogen mulighed for at varetage indkøb.

Du afregner for varerne direkte med leverandøren.

Er der noget, jeg skal gøre?

Du skal være hjemme, når leverandøren kommer med varerne - hvis du ikke kan være hjemme, skal leverandøren have besked.

Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere eller mindre selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp.

Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig.

Sidst opdateret 02. april 2019