Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjemmehjælp

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvem kan få et klippekort?

Klippekortet er et tilbud om ekstra hjemmehjælp til dig, der

 • Modtager længerevarende hjemmehjælp
 • Ikke har et netværk til at støtte dig i at deltage i ønskede aktiviteter
 • Har et behov for støtte til aktiviteter ud over den hjælp, der kan gives efter øvrige kvalitetsstandarder

Hvad er formålet med et klippekort?

Formålet er at give dig, der ikke selv kan og ikke har et netværk, der kan hjælpe, mulighed for at få gode oplevelser, og dermed styrke din livskvalitet.

Hvad kan jeg bruge den ekstra hjemmehjælp til?

Du kan selv vælge de aktiviteter, du ønsker, din hjælper skal gøre sammen med dig.

Det kan for eksempel være indkøbstur, hyggestunder, madlavning, aktiviteter ud af huset, deltagelse i sociale aktiviteter i nærområdet.

Aktiviteterne kan foregå på hverdage fra kl. 10 og skal være afsluttet inden kl. 15.

Hvor meget tid er der til den ekstra hjemmehjælp?

Som udgangspunkt vil du få en ekstra ½ times hjælp hver uge. Ved opstart kan du lave aftale med din hjælper, hvis du ønsker den ½ time fordelt på en anden måde. F.eks. 1 time hver anden uge.

Ønsker du en aktivitet, der tager længere tid, kan du ”spare op”.

 • En gang hver anden uge: 1 time
 • En gang hver tredje uge: 1½ time
 • En gang hver fjerde uge: 2 timer
 • Op til max: en gang hver 8. uge: 4 timer. Opsparingen sker løbende, således det altid er de ældste timer af klippekortsordningen, der forbruges først.

Opsparede timer kan ikke overføres fra et kalenderår til det næste og vil således mistes, hvis de ikke er brugt senest ved årets slutning.

Ændring af faste aftaler skal ske med 4 ugers varsel.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

 • Aktiviteter, der ikke er forenelige med hjælperens sikkerhed og arbejdsmiljø.
 • Aktiviteter, der ligger om aftenen, i weekender eller på helligdage.
 • Aktiviteter, der kan ydes ved øvrige ydelser i kvalitetsstandarderne.
 • Aktiviteter der kræver transport i egen bil

Hvem visiterer til klippekortet?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Som udgangspunkt vil det være en af de hjælpere, der i forvejen hjælper dig med din personlige pleje, der vil yde den ekstra hjælp.

Har du et ”fritvalgsbevis”, vil det være den valgte leverandørs hjælpere.

Hvad koster klippekortet?

Den ekstra hjælp er gratis.

Hvis aktiviteten er forbundet med udgifter til transport, billetter og lignende, skal du selv afholde disse udgifter for dig og din hjælper.

Sidst opdateret 03. april 2019