Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - Ekstra rengøring

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad omfatter praktisk hjælp til ekstra rengøring?

Støtte og hjælp til rengøringsopgaver udover den almindelige rengøring.

Hvem kan få hjælp til rengøring?

Hvis du er bevilget til rengøring, kan du få ekstra rengøring. 

Hvad er formålet med støtte og hjælp til rengøring?

Formålet med indsatsen er:

  • at du får hjælpe til særlige rengøringsopgaver, som du ellers ikke ville få gjort
  • at bevare din livskvalitet og værdighed
  • at lette din hverdag

Hvad kan jeg få hjælp til?

Diverse rengøringsopgaver i din bolig (indvendig), der er forenelig med arbejdsmiljøkrav. Du aftaler med leverandøren, hvilke ekstra rengøringsopgaver du ønsker hjælp til.

Ekstra rengøring er i alt 4 timer om året. 
Du kan vælge at få alle 4 timer på en gang eller fordele dem på 2 gange 2 timer.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Rengøringsopgaver uden for din bolig.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Det betyder, at du har mulighed for at vælge om hjælpen skal udføres af: 

  • Nyborg Kommunes Serviceteam
  • Fritvalgsbevis til valg af CVR-registeret virksomhed.

Når du har valgt leverandør, kan du og leverandøren aftale tidspunktet for den ekstra rengøring. Leverandøren skal have besked om rengøringsopgaven 4 uger før, den ønskes udført. 

Hvad koster det at få hjælp til rengøring?

Den visiteret hjælp er gratis. Udgiften ud over fritvalgsbevisets værdi, afholdes af dig selv.

Er der noget, jeg skal gøre?

Du skal sørge for, at der er: 

  • En velfungerende støvsuger med teleskoprør
  • En gulvmoppe med teleskoprør
  • Klude – gerne miljøklude – der passer til opgaven
  • Indkøbt astma/allergi og miljøvenlige rengøringsmidler.

Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren. Hvis leverandøren kommer, mens du ikke er hjemme, mister du de ekstra rengøringstimer.

Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere eller mindre selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig.

Sidst opdateret 10. januar 2020