Handicap og psykiatri

Et selvstændigt, værdigt og aktivt liv i fællesskab.

- sådan starter Nyborg Kommunes Handicappolitik.

Handicappolitikken skal medvirke til, at kommunes medarbejdere har fokus på tiltag og indsatser, som betyder, at borgere med funktionsnedsættelse kan leve på lige vilkår med andre. SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd – har vurderet, at 30 % af befolkningen har et fysisk eller psykisk selvvurderet handicap. Det skal vi huske på, når vi tilrettelægger vores indsatser. 

Vi vil arbejde for, at det ikke er funktionsnedsættelsen, der afgør uddannelsesvalg, jobmuligheder, fritidsaktiviteter, familieliv eller blot muligheden for at komme omkring. Alle borgere skal have mulighed for at udfolde sine ressourcer og tage ansvar for sig selv og sin familie.  

Arbejdet med at revidere handicappolitikken har givet os en platform, hvorfra der kan føres en dialog mellem det politiske liv, medarbejderne fra de enkelte afdelinger, borgerne og vores interessenter. 

Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer med Handicaprådet og temamøde med borgere og politikere i efteråret 2015. Tak for de mange gode input. 

Det er ønsket, at handicappolitikken er formuleret kortfattet, og at den sætter rammen for de kommende års arbejde på handicapområdet. 

Du kan læse hele politikken her

Sidst opdateret 14. februar 2017