Individuel handicapkørsel

Borgere, der er svært bevægelseshæmmede, som benytter ganghjælpemidler kan tilbydes at køre kollektivt.

Kørsel foregår med bil, tog eller kørestolstransport, hvis det er nødvendigt, og man bliver hentet på sin adresse.

Individuel handicapkørsel kan bruges til kørsel til fritidsaktiviteter eller øvrige formål, der ikke er dækket af andre kørselsordninger.

Hvem kan få kørsel?

Svært bevægelseshæmmede borgere, som 

  • har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det
  • er fyldt 18 år
  • er blind eller stærkt svagsynet (synsstyrke 10 % eller mindre)  

Kommunen afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

Ansøg om individuel handicapkørsel

  • Du kan ansøge digitalt om individuel handicapkørsel via i vores selvbetjeningsløsning (se den gule selvbetjeningsboks). Pårørende kan søge på dine vegne med deres eget Nem-Id, dette kræver dog en fuldmagt fra dig, som vedhæftes ansøgningen.

Fuldmagten kan hentes her

Har du ikke mulighed for at søge digitalt, kan du printe ansøgningsskemaet her

Fynbus varetager alt andet i forbindelse med individuel handicapkørselsordningen. Tur bestillinger foregår fra Fynbus’ hjemmeside.

Læs mere på www.fynbus.dk 

Omfang og pris

Individuel handicapkørsel giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Ved kørsel betaler borgeren en pris til chaufføren, afhængigt af turens længde. Der er begrænsninger i, på hvilke tider af døgnet ordningen kan benyttes. 

Se mere på Fynbus' hjemmeside

Der kan arrangeres befordring i hele landet. Ved kørsel udover Fyn arrangeres der togrejse, dog med bil til og fra stationerne. Betaling for ture med taxa/liftbus uden for Fyn udlægges i første omgang af brugeren. Ved henvendelse til Fynbus med fremvisning af printkvittering og gyldig kørselskupon refunderes turen efter gældende regler. 

Servicemål

Ansøgninger om individuel handicapkørsel besvares inden 14 dage.

Klagemulighed

Reglerne hører under Lov om trafikselskaber og afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Ansøg om optagelse i handicapkørselsordningen

Sidst opdateret 19. februar 2021