Viften

Nyborg Kommunes nye socialpædagogiske tilbud til borgere omfattet af personkredsen jf. Servicelovens § 85 med placering i Ådalen 95, Nyborg.

Udover at være en vifte af tilbud til borgerne er stedet ligeledes hjemmevejlederkorpsets faste base.

Konst. leder af Viften: Helle Strunge, tlf. 6333 7691.

Viftens åbningstider 

Økonomistøtte: torsdag fra kl. 11.00-15.00.

Selvhjælpsgrupper (psykiske sårbare): fredag fra kl. 13.00-15.00.

Selvhjælpsgruppe (senhjerneskadede): tirsdag fra kl. 9.00-12.00.

Viftens indhold

Økonomistøtte

Verbalt/praktisk hjælp til f.eks. økonomisk overblik, budgetlægning, kontakt til kreditorer og læsning af breve.
Der kan der tages telefonisk kontakt til Viften på tlf. nr. 63 33 70 80 torsdag imellem kl. 11.00 og 12.00.
Hvis borgeren ikke har mulighed for at komme til Viften, så kan det aftales, at en af de to hjemmevejleder i Økonomigruppen kommer på hjemmebesøg.

Selvhjælpsgrupper

Borgerne visiteres til disse grupper ved henvendelse til deres sagsbehandler. Der er til hver gruppe tilknyttet en koordinator/tovholder, som følger gruppen så længe der vurderes behov for dette.

Når gruppen er parat så trækker koordinatoren sig stille og roligt. Forløbet i Viften stopper, men formålet er, at gruppen fortsætter i privat regi, men der er mulighed for, at koordinatoren kan være tilknyttet i et mindre omfang.

Formålet med selvhjælpsgrupperne er, at deltagerne kan erfaringsudveksling med ligestillede, få styrket selvtillid, og får skabt et netværk. Der arbejdes i grupperne med personlig udvikling og fokus på at lære at tage ansvar for sig selv og hinanden.

Sidst opdateret 30. september 2019