Kontaktperson til døvblinde

Lovgrundlag - Lov om Social Service § 98.

§ 98. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Kontaktperson til døvblinde kan bevilges, når syns- og høretabet er så gennemgribende, at man kan betegnes som funktionel døvblind.
Udredning en af behovet foretages via døvblindekonsulenterne ved Center for Døve i Odense.
 
Kontaktpersonen kan yde støtte med tilegnelse af information ved oplæsning af post, avis mv. Der kan også ydes støtte i forbindelse med kontakt til det offentlige. Kontaktpersonen kan ledsage til bl.a. indkøb og sociale arrangementer.

Se kvalitetsstandarden for § 98

Sidst opdateret 16. januar 2019