Hjerneskade

Har du en hjerneskade?

Du kan blive henvist til træning eller Neuroteamet, hvis du har haft :

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Hjernetrauma efter fald, trafikuheld mv.
 • Følger efter hjernebetændelse
 • Følger efter iltmangel
 • Hjernetumor 
 • Følger efter tidligere hjerneskade

I Nyborg Kommune har vi et tværfagligt  neuroteam  bestående af fagfolk fra Voksenhandicapgruppen, Sundhed og træning, Voksenspecialundervisning for senhjerneskadede, Jobcenter og Visitationen, der i samarbejde med dig vil prøve:

 • At skabe overblik over dit rehabiliteringsforløb
 • At sikre en tværfaglig koordinering  med dig, dine pårørende og relevante fagpersoner.

Neuroteamet samarbejder også med :

 • Hjerneskaderådgivningen
 • CKV (Specialrådgivningen ift. tale-, høre- og synsproblemer og It-problemer)

Informationspjece til dig, der har fået hjerneskade, og dine pårørende

Neuroteamets funktioner

Jobcenter: Tager sig af din sag vedr. sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller revalidering. Desuden arbejdsfastholdelse, virksomhedspraktik, erhvervs-og uddannelses vejledning, afklaring af din fremtidige beskæftigelsesmæssige situation og forsørgelsesgrundlag.

Tlf. 6333 7132, træffes dagligt mellem kl. 8-15.

Voksenspecialundervisningen (VSU): Undervisning ex. I forhold til nedsat hukommelse, overblik og struktur, genindlære og kompensere for tabte funktioner, indsigt i egen livssituation.

Tlf. 6333 8160, træffes dagligt mellem kl. 8-15.

Sundhed og træning: Fysisk og kognitiv træning specifikt og rettet mod hverdagens aktiviteter. Træningen kan foregå individuelt eller på hold i træningscenteret og/eller i eget hjem/lokalmiljø.

Tlf. 6333 7872, træffes dagligt mellem kl. 8.00-9.30 og 12.30-13.30

Voksenhandicapgruppen: Socialpædagogisk støtte, henvisning til dag-og døgntilbud, ledsageordning, ansøgning om merudgifter iht. Sel § 100.

Tlf. 6333 7904, træffes dagligt mellem 8-15.

Visitationen (Sundheds- og Omsorgsafdelingen): Visitering til praktisk og personlig hjælp, sygeplejeydelser, plejehjemsplads, visitering til rehabiliteringscenter mv.

Tlf. 6333 7540, træffes dagligt mellem 9-11.

Nyttige Links

Hjerneskaderådgivningen
Rytterkasernen 17, st.
5000 Odense C
Tlf. 6375 0380
E-mail: hjerneskaderaadgivningen@odense.dk
www.hjerneskaderaadgivningen.dk

Foreningen Hjernesagen
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tiff. 3675 3088
E-mail: admin@hjernesagen.dk
www.hjernesagen.dk 

Hjerneskadeforeningen
Brøndby Møllevej 8
2605 Brøndby
Tlf: 4343 2433
E-mail: info@hjerneskadeforeningen.dk
www.hjerneskadet.dk

Hjernekassen
www.hjernekassen.dk

Om pårørendes situation
www.hjerneskadet.dk

Danske Handicaporganisationer
www.handicap.dk

 

Sidst opdateret 18. februar 2021