Kørsel til læge og speciallæge

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til læge og speciallæge. Er du medlem af sygesikringsgruppe 1 og opfylder nedenstående kriterier, har du mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse eller fribefordring med taxa til læge eller speciallæge, efter Sundhedslovens §§170-174.

Du modtager social pension 

  • Du kan søge om befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge, hvis din udgift til det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger 44 kr. i alt. 
  • Du kan søge om fribefordring med taxa til læge eller speciallæge, hvis du ikke er i stand til selv at sørge for transport med fx offentlige transportmidler, egen bil/lånebil, cykel, el-scooter eller lignende.

Du modtager ikke social pension 

  • Du kan søge om befordringsgodtgørelse til speciallæge, hvis afstanden til den nærmeste speciallæge inden for vedkommendes speciale overstiger 50 km og udgiften til det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 104 kr. 
  • Du kan søge om fribefordring med taxa til speciallæge, hvis du ikke er i stand til selv at sørge for transport med fx offentlige transportmidler, egen bil/lånebil, cykel, el-scooter eller lignende og hvis afstanden til den nærmeste speciallæge inden for vedkommendes speciale overstiger 50 km.  

Særlige regler for befordringsgodtgørelse og fribefordring med taxa til speciallæge

Der ydes kun befordringsgodtgørelse og fribefordring med taxa til den speciallæge inden for vedkommendes speciale, der har konsultationssted nærmest din bopæl.

Ansøg om befordringsgodtgørelse

  • Ansøgning om befordringsgodtgørelse efter at du har været ved læge, sker ved at du fremsender dokumentation fra læge/speciallæge med oplysning om hvornår du har modtaget behandling. Oplysningerne indsendes til Borgerservice. Godtgørelsen indsættes på Nemkonto.

Ansøg om fribefordring

  • Du kan ansøge digitalt om fribefordring inden du tager til læge/speciallæge via vores selvbetjeningsløsning (se den gule selvbetjeningsboks). Pårørende kan søge på dine vegne med deres eget Nem-Id, dette kræver dog en fuldmagt fra dig, som vedhæftes ansøgningen.
    Fuldmagten kan hentes her
  • Har du ikke mulighed for at søge digitalt, kan du printe ansøgningsskema her:

Kørsel til sygehus

Får du behov for befordring til behandling, undersøgelse eller kontrol på sygehus, skal du kontakte OUH's kørselskontor på tlf. 7011 3111.

Fysioterapeut, tandlæge og lignende

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse eller fribefordring med taxa til kørsel til fysioterapeut, tandlæge og lignende.

Sagsbehandlingsfrist

Ansøgninger om fribefordring besvares indenfor 14 dage. 

Når du har fået bevillingen, kan kørsel til læge bestilles hos TaxaFyn på tlf. 7010 3320.

Når du har fået bevillingen, kan kørsel til nærmeste speciallæge bestilles hos Fynbus på tlf. 6311 2255.

Ansøg om fribefordring til egen læge eller speciallæge

Sidst opdateret 15. januar 2020