Stofmisbrugsbehandling

Du kan altid henvende dig direkte på Rusmiddelcenter Nyborg for at få hjælp, og dermed blive visiteret til et behandlingsforløb.

Du kan altid henvende dig direkte på Rusmiddelcenter Nyborg i åbningstiden for at få hjælp, og dermed komme i et behandlingsforløb.

Du kan også vælge, at dit behandlingsforløb skal foregå anonymt. Du kan få anonym rådgivning i de tilfælde, hvor du evt. er i tvivl, om du ønsker et egentligt behandlingsforløb, eller om det er fordi du gerne vil have mere uddybende viden om, hvad et behandlingsforløb er.

Rusmiddelcenter Nyborgs behandlingstilbud for stofafhængighed er karakteriseret ved, at der er behov for mange typer af indsatser af både social- og sundhedsmæssig karakter. Derfor tages der altid et individuelt udgangspunkt, hvor vi sammen finder frem til en behandlingsplan, der tager udgangspunkt i din samlede situation.

Den behandling vi tilbyder, støtter dig i processen mod et værdigt liv med fokus på livskvalitet og selvværd. Vi udarbejder sammen en plan for din behandling, og planlægger hvordan vi sammen opnår målene i din behandlingsplan. Du tilbydes et behandlingsforløb - individuelt eller i gruppe - rettet mod stoffrihed, reduktion og/eller stabilisering. Behandlingen kan kombineres med NADA akupunktur, parsamtaler, pårørendesamtaler m.m.

Behandlingen tager udgangspunkt i kognitive metoder samt en helhedsorienteret og relationspædagogisk tilgang via individuelle samtaler eller i gruppeforløb.

Substitutionsbehandling

Hvis du har brug for medicin, vurderer Rusmiddelcentrets læge, om der skal iværksættes behandling med f.eks. Antabus, Metadon eller Suboxone eller andet støttemedicin. Formålet med den sundhedsfaglige behandling er at stabilisere den enkelte medicinsk, psykisk og socialt. Den sundhedsfaglige har således både det sigte at behandle abstinenser, og være en del af behandlingen mod stoftrang.

Motiveringsforløb

Ofte starter et behandlingsforløb med en række motiverende samtaler. Her øger man sammen indsigten i den ambivalens, der kan være til stede, når man søger hjælp til sit misbrugsproblem. På den ene side ønsker man en forandring, og på den anden side er man bange for hvad det kommer til at betyde. Ved først at arbejde med denne dobbelthed øges effekten af den socialfaglige behandling markant.

Socialfaglig behandling

Formålet med et socialfagligt behandlingsforløb er at hjælpe dig med at træffe beslutningen om ændringer i dit forbrug af rusmidler. Det er behandlerens opgave, at støtte op om en realisering af den forandring, der følger med beslutningen om at ændre noget i dit liv. Metoderne der anvendes er samtalebaseret støtte, ofte tilrettelagt som et kognitivt samtaleforløb.

Den socialfaglige behandling tager udgangspunkt i at arbejde specifikt med misbrugsproblemet, og din nuværende situation. Vi er ikke nødvendigvis optaget af årsagen til din nuværende situation, men mere af, at du genskaber kontrollen med eget liv igen.

Sidst opdateret 30. december 2016