Det for tidligt fødte barn (præmatur)

Et præmaturt barn er et barn, der er født mellem uge 28 og op til 37 uge eller med vægt under 2500g.

For at sikre en høj faglighed og kvalitet i tilbuddet til det for tidlig fødte barn og dets forældre, har vi i sundhedsplejen to sundhedsplejersker med særlig viden og stor erfaring med for tidligt fødte børn.  Sundhedsplejersken etablerer kontakt til familien så tidlig som muligt allerede mens barn og familie er på sygehuset. Sundhedsplejersken kan også deltage i møde før barnet bliver udskrevet. Hun kan være behjælpelig med at skabe netværk til andre familier i nærområdet, når familien kommer hjem.

Sundhedsplejersken støtter, rådgiver og vejleder forældrene i fx:

 • at få en god og nær kontakt til barnet 
 • at få kendskab til de følger, der kan være af at være for tidligt født med henblik på at støtte barnet i dets udvikling, så eventuelle senfølger forebygges 
 • at få kendskab til de adfærdssignaler, som man skal være særlig opmærksom på både af fysisk og psykisk karakter 
 • reaktioner hos forældre og andre på det, at have fået et for tidligt født barn 
 • at tage vare på søskende og deres reaktion

Tilbud til familier

Sundhedsplejersken med særlig viden indenfor  præmature børn tilbyder:

 • telefonkontakt så snart barnet er født
 • mulighed for deltagelse i møde inden barnet udskrives fra sygehuset
 • besøg i hjemmet umiddelbart efter udskrivelse fra sygehuset 
 • besøg i hjemmet og konsultation i Sundhedshuset efter behov 
 • afsluttende besøg i hjemmet eller konsultation i Sundhedshuset ved 3- års alderen 
 • henvisning til ergo - og fysioterapeut
 • skabe netværk i nærområdet (mødregrupper, familiegrupper)

 

Sidst opdateret 12. september 2016