Tilbud til skolebørn

I løbet af et barns skolegang vil barnet få kontakt til sundhedsplejersken på følgende klassetrin.

En skoleelev der sidder og skriver

Indskoling i 0 . klasse

Indskolingsundersøgelse hvor forældre er inviteret med.

Indskolingsundersøgelsen består af en sundhedsorienterende samtale, funktionsundersøgelse med måling af vægt og højde, høre- og synstest samt fin – og grovmotoriske undersøgelser. Indskolingsundersøgelserne tilbydes i perioden efterårsferie til vinterferie.

1. klasse

Måling af højde og vægt. Vækstmålinger udføres i perioden vinterferie til påske.

3. klasse

Sundhedspædagogisk tilbud med fokus på præpubertet. Måling af højde og vægt samt spørgeskemaundersøgelse om barnets trivsel og vaner. Resultater fra spørgeskema fremlægges på forældremøde.

5. klasse

Pubertetsundervisning med klassen og i drenge- pigegrupper.

6. klasse

Måling af højde og vægt samt synsprøve. Pubertets og vaccinationsstatus. Vækstmålinger foretages inden efterårsferie.

Udskoling i 8. klasse

Udskolingsundersøgelse på baggrund af spørgeskemaundersøgelse samt sundhedsorienterende samtale omkring søvn, kost, motion, seksualitet, rygning, rusmidler. Funktionsundersøgelse med måling af vægt, højde og høreprøve. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen gennemgås individuelt med den enkelte elev og generelle tendenser for klassen tages op i anonymiseret form på klasseniveau. Undersøgelserne foretages i perioden påske til sommerferie.

Herudover tilbydes undersøgelser og hjemmebesøg efter behov.

Sidst opdateret 07. marts 2019