Valgmuligheder

Alle børn og unge under 18 år har ret til gratis tandpleje.

Valgmuligheder

Unge mellem 16 og 18 år kan frit vælge mellem det kommunale tandplejetilbud eller at gå til privat tandlæge med 100 % dækning af udgiften. Der gives mundtlig besked til Tandplejen om hvilken  privat tandlæge, der er valgt.

 

Forældre kan vælge, at børn mellem 0-15 år går til privatpraktiserende tandlæge med egenbetaling på 35%. Valget er bindende i 12 mdr.

 

Vær opmærksom på:

  • At Nyborg Kommune skal godkende særligt dyre behandling fx krone/broarbejde inden behandlingen påbegyndes.
  • At tandreguleringsbehandlinger skal godkendes af Odense kommunale Tandpleje inden behandling påbegyndes.
  • At valget gælder det samlede tilbud.
  • At tandbehandling, der er i gang, gøres færdig først. Dette gælder også tandregulering.
  • At et nyt skifte først kan finde sted tidligst et år efter sidste behandlerskifte. 

Hvis I ønsker at jeres barn skal behandles hos privat tandlæge, skal I henvende jer til Tandplejen og give besked.

 

Sidst opdateret 04. januar 2018