Skolesundhedsprofil 2013

Hvor ofte spiser eleverne frugt eller grøntsager? Hvor mange timer tilbringer de foran fjernsynet eller computeren i fritiden?

Elever

Er eleverne glade for at gå i skole og hvor mange er udsat for mobning? Ryger de unge og hvor ofte drikker de sig fulde? og husker de lige tandbørsten?

Forældre og børn i 0. klasse og elever i 6., 7., 8. og 9. klasse på 7 skoler har besvaret en lang række spørgsmål om helbred, trivsel, sociale relationer og sundhedsvaner, som er samlet i en skolesundhedsprofil.

Sundhedsprofilen bidrager med en mere detaljeret viden om børn og unges trivsel og sundhedsadfærd og er dermed et godt grundlag for at tilrettelægge en tidlig og forebyggende indsats på børn - og ungeområdet

Skolesundhedsprofilen viser at langt størstedelen af eleverne har et godt selvvurderet helbred og at de generelt trives. Der er dog også områder, hvor sundheden godt kan forbedres f.eks. spiser kun ca. halvdelen af eleverne i 6., 7., 8. og 9. klasse grøntsager og frugt hver dag og  flere elever i 8. og 9. klasse har drukket en genstand sammenlignet med andre unge i landet.

Formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget Erik Christensen er glad for at få taget pulsen på børns og unges sundhed.

- Sundhedsprofilen giver Sundheds - og Forebyggelsesudvalget et godt grundlag for at beslutte og planlægge strategier og indsatser for børns og unges sundhed og trivsel. Men den kan også bruges lokalt på den enkelte skole til at skabe gode rammer for sundheden. Både fysisk og mental sundhed er gode emner at tage op i klasseværelset, i elevrådet eller i skolebestyrelsen. Skolesundhedsplejersken kan også sætte fokus på relevante sundhedsemner, når elevens sundhed drøftes ligesom der er mulighed for at inddrage og samarbejde med f.eks. rusmiddelkonsulenter og diætist, udtaler formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Erik Christensen.

Sundheds - og Forebyggelsesudvalget vil, som det første, tage initiativ til at invitere nogle skoleelever til en snak om sundhed og høre deres bud på og idéer til, hvad der skal til for at bedre deres sundhed.

- Børn og unges sundhed er jo et fælles ansvar, hvor også forældrene har en væsentlig rolle at spille. Det er derfor oplagt, at vi skaber en dialog og fælles opmærksomhed på hele familiens sundhed på tværs af de politiske udvalg, slutter Erik Christensen.

Læs hele skolesundhedsprofilen her

For yderligere oplysninger kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget, tlf. 4021 8438, e-mail: jrc@nyborg.dk  

Sundheds- og ældrechef Mette Bill Ladegaard, tlf. 5159 9138 eller 6333 87535, e-mail: mbl@nyborg.dk

Teamleder i Sundhed og Forebyggelse Trine Ulf Enslev, tlf. 2146 2314 eller 6333 8101, e-mail: tum@nyborg.dk

Sidst opdateret 19. februar 2018