Arbejdsrettet rehabilitering

Nyborg Kommune ønsker at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller som er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet, har et helbred og en sundhed, der giver mulighed for en plads på arbejdsmarkedet.

For at øge sundheden for den målgruppe, igangsatte Nyborg Kommune i 2017 en proces, vedr. strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering.

Borgere, foreninger, eksterne og kommunale samarbejdspartnere og politikere har været med til at tegne stregerne, som sammen med viden og erfaring, danner grundlag for strategien.

Strategien indeholder fire indsatsområder:

  • Sund vej i job eller uddannelse
  • Et sundt arbejdsliv
  • NY KURS
  • Samarbejde på tværs

Indsatserne handler bl.a. om, hvordan vi sætter fokus på sund kost, fysisk aktivitet eller mental sundhed i jobcentrets eksisterende beskæftigelsestilbud. Samtidig har strategien fokus på forebyggelse ved bl.a. at understøtte jobfastholdelse og skabe sundhedsaktiviteter på arbejdspladser med mange medarbejdere, som er i risiko for fx nedslidning, stressbetingede lidelser eller udvikling af kroniske lidelser.

Nogle gange er der brug for en helt ny kurs i livet. Derfor indeholder strategien også et nyt tværfagligt sundhedsprogram, NY KURS, målrettet bl.a. borgere på kontanthjælp, sygedagpenge eller i fleksjob.

Læs SAMMEN om det sunde liv – Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering her

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget, tlf. 4021 8438, e-mail: jrc@nyborg.dk

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, tlf. 6333 5735, mobil: 5159 9138, e-mail: mbl@nyborg.dk

Thomas Møller Hvidberg, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8110, e-mail: sund@nyborg.dk

Sidst opdateret 02. marts 2021