Arbejdsrettet rehabilitering

Nyborg Kommune ønsker at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller som er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet, har et helbred og en sundhed, der giver mulighed for en plads på arbejdsmarkedet.

Forside fra strategien om arbejdsrelateret rehabilitering

I Nyborg Kommune er 25% af borgerne mellem 16-66 år uden for arbejdsmarkedet og på offentlig forsørgelse. I hele landet er dette tal 18,7 % (marts 2017). Samtidig ved vi, at borgere uden for arbejdsmarkedet har det dårligere end befolkningen som helhed. Eksempelvis er de oftere langtidssyge, og udfordret i forhold til social og mental sundhed, kost, rygning, alkohol og motion.

For at øge sundheden blandt borgere uden for arbejdsmarkedet, eller de som er i risiko for at miste tilknytning arbejdsmarkedet, igangsatte Nyborg Kommune i 2017 en proces, vedr. strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering.

Borgere, foreninger, eksterne og kommunale samarbejdspartnere og politikere har været med til at tegne stregerne, som sammen med viden og erfaring, danner grundlag for strategien.

Strategien indeholder fire indsatsområder:

  • Sund vej i job eller uddannelse
  • Et sundt arbejdsliv
  • NY KURS
  • Samarbejde på tværs

Indsatserne handler bl.a. om, hvordan vi sætter fokus på sund kost, fysisk aktivitet, eller mental sundhed i jobcentrets eksisterende beskæftigelsestilbud. Samtidig har strategien fokus på forebyggelse ved bl.a. at understøtte jobfastholdelse og skabe sundhedsaktiviteter på arbejdspladser med mange medarbejdere, som er i risiko for fx nedslidning, stressbetingede lidelser eller udvikling af kroniske lidelser.

Nogle gange er der brug for en helt ny kurs i livet. Derfor indeholder strategien også et nyt tværfagligt sundhedsprogram, NY KURS, målrettet bl.a. borgere på kontanthjælp, sygedagpenge eller i fleksjob.

Læs SAMMEN om det sunde liv – Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering her

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget, tlf. 4021 8438, e-mail: jrc@nyborg.dk

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, tlf. 6333 8101, mobil: 5159 9138, e-mail: mbl@nyborg.dk

Thomas Smidt Hvidberg, sundhedskonsulent, tlf. 5159 9166, e-mail: thsh@nyborg.dk

Sidst opdateret 19. februar 2018