Sund ungdom

Nyborg Kommune ønsker i fællesskab med de unge og deres netværk, at skabe mulighed for et sundt og aktivt liv.

De unge skal trives i hverdagen bl.a. ved at deltage i sociale fællesskaber og træffe bevidste sunde valg. Det sunde valg skal være det lette og oplagte valg.

De unge, foreninger, eksterne og kommunale samarbejdspartnere og politikere har været inddraget til at komme med idéer og forslag til indhold, som sammen med viden og erfaring, herunder Ungesundhedsprofilen 2016, danner grundlag for strategien.

Ungesundhedsprofilen 2016 viste en række udfordringer i forhold til fysisk, mental og social sundhed blandt de unge i Nyborg Kommune. Mange vaner grundlægges i ungdommen og følger med de unge ind i voksenlivet. Det er derfor vigtigt med en forebyggende indsats.

Strategien indeholder fire indsatsområder:

  • Sund som ung 
  • Sund i Arkaden 
  • Robuste unge
  • Stå stærkt – et program for og med unge

Indsatserne handler bl.a. om kost, rygning, alkohol, motion og stoffer, samt mental -, seksual- og social sundhed. Det er centralt for strategien, at indsatserne skal  ske i dialog med de unge selv, og med et bredt samarbejde med de aktører, som er en del af de unges hverdag.

Indsatserne kommer bl.a. til at foregå i Arkaden og hvor de unge er. Det kunne fx være i form af oplæg og undervisning, praktiske øvelser, kampagner, rådgivning og hjælp til selvhjælp.

Læs SAMMEN om det sunde liv - Strategi for sund ungdom her

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget, tlf. 4021 8438, e-mail: jrc@nyborg.dk

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, tlf. 6333 7535, mobil: 5159 9138, e-mail: mbl@nyborg.dk  

Katrine Frost Grønholdt, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8104, e-mail:sund@nyborg.dk

Sidst opdateret 02. marts 2021