Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken giver en samlet beskrivelse af rammerne for arbejdet med sundhed. Den definerer hvilke indsatser og målgrupper, kommunen især vil fokusere på i den kommende periode frem til 2020.

Visionen er at ”Nyborg Kommune ønsker at være en foregangskommune for det sunde liv, hvor det sunde valg er det let tilgængelige valg. Vi ønsker sunde og livsglade borgere, der har flere gode år uden sygdom”.

Visionen i sundhedspolitikken bygger på et værdisæt, der er gennemgående for politikkens indsatsområder og som skal være med til at sikre opfyldelsen af visionen.

Værdisættet omhandler:

  • En tidlig indsats
  • Mere lighed i sundhed
  • Ansvar for egen sundhed
  • Livskvalitet og fællesskab

Indsatsområderne for de kommende fire år er blevet identificeret ud fra tidligere kortlægninger af sundheden i Nyborg Kommune. Indsatsområderne er følgende:

  • Mere lighed i sundhed
  • Tidlig indsats vedr. børn og unges overvægt
  • Sund ungdom
  • Det gode liv med kronisk sygdom
  • Arbejdsrettet rehabilitering 
  • Tværgående samarbejde

Læs hele sundhedspolitikken her

Byrådet vedtog 21. juni 2016 Sundhedspolitikken for Nyborg Kommune 2016-2020, der er målrettet alle borgere og ansatte i Nyborg Kommune.

Sidst opdateret 04. marts 2021