Projekter

I Nyborg Kommune igangsættes der løbende indsatser og projekter på sundhedsområdet med fokus på at forbedre borgernes generelle sundhedstilstand.

Indsatser og projekter udarbejdes med udgangspunkt i kommunes sundhedspolitik og på baggrund af de tilhørende strategier og handleplaner.

Formålet med at køre (længerevarende) projekter er at kunne tilbyde borgerne sammenhængende og målrettede sundhedstilbud, samt at foretage undersøgelser af relevante områder med henblik på at afklare, hvor man skal sætte ind med sundhedsindsatser.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder derfor hele tiden projektorienteret som supplement til den daglige drift, på tværs af kommunes afdelinger og med eksterne samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om igangværende projekter og indsatser i menuen til venstre.

Læs Nyborg Kommunes Sundhedspolitik her


Sidst opdateret 04. marts 2021