Relevante links

Vi har samlet en række relevante links til hjælp og inspiration.

Sundhed.dk

Den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk samler information og kommunikation om det offentlige sundhedsvæsen. På sundhed.dk finder du blandt andet sygdomsleksikon, sygdomstips, nyheder, medicinhåndbog, information om frit sygehusvalg og oversigt over praktiserende læger og andre behandlere. Du har også mulighed for at tilmelde dig som organdonor eller du kan logge dig på med digital signatur og se personlige oplysninger om fx dine behandlinger på sygehus.

Link til sundhed.dk

Andre relevante links

Hjerteforeningen

Kræftens Bekæmpelse

Diabetesforeningen

Gigtforeningen

Danmarks Lungeforening 

Osteoporoseforeningen

Psykiatrifonden

Astma og Allergi Forbundet

SIND

Hjernesagen

Sidst opdateret 10. marts 2021