Tilskud til tandpleje

Du kan få tilskud til dine udgifter til tandlæge, hvis du modtager hjælp efter Lov om Aktivsocialpolitik. Hjælpen skal svare til niveauet for integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

En tegning med en mand der sidder i en tandlægestol

Hvem kan få penge til tandbehandling?

Du kan få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr., hvis du modtager en af følgende ydelser:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Integrationsydelse
 • Ledighedsydelse*
 • Revalideringsydelse*
 • Ressourceforløbsydelse*

* forudsat ydelsen er svarende til kontanthjælpsniveau. Derudover skal det undersøges om du opfylder de økonomiske betingelser for at modtage kontanthjælp. Kontakt Nyborg Kommune herom.

Skal jeg selv betale noget?

Ja. Hvor meget du selv skal betale, afhænger af din alder og den ydelse, du modtager:

 • Er du 18-24 år?
  Så skal du betale 600 kr. om året. Resten af beløbet op til de 10.000 kr. får du som tilskud. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb på op til 10.000 kr.
  på ét år. I givet fald skal du stadig kun betale 600 kr. i alt selv.
 • Er du 25 år eller derover?
  Så skal du årligt betale 600 kr. og 35 % af regningen op til 10.000 kr. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb på op til 10.000 kr. på ét år. I givet fald skal du stadig kun betale 600 kr. én gang det pågældende år, men 35 % af regningen for hvert behandlingsforløb.
 • Særregel for 25-29-årige, der får integrationsydelse (men ikke dansktillæg) eller uddannelseshjælp (men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg), skal du alene betale 600 kr.
  årligt. Resten af tandbehandlingen op til 10.000 kr. får du tilskud til.

Husk hvis behandlingsforløbet strækker sig over nytår, dvs. 2 kalenderår, skal du betale den årlige egenbetaling på 600 kr. 2 gange.

Gælder det al tandbehandling?

Ja. Dog ikke kosmetiske tandbehandlinger som f.eks. blegning af tænder. De 10.000 kr. gælder for et samlet behandlingsforløb. Hvis den behandling, du har behov for, kræver flere tandlægebesøg, er der stadig tale om et samlet behandlingsforløb.

Eksempel på samlet behandlingsforløb: Du har brug for en tandrensning og har desuden hul i en kindtand. Hullet er så stort, at det kræver en rodbehandling, og at tanden får sat
en krone på. Du skal altså til tandlæge flere gange, men der er stadig kun tale om ét samlet behandlingsforløb.

Skal Nyborg Kommune godkende behandlingen?

Så længe det samlede beløb ikke overstiger 10.000 kr., skal Nyborg Kommunen ikke godkende behandlingen inden behandlingens start (forhåndsgodkendelse). Hvis beløbet
til gengæld overstiger 10.000 kr., skal det godkendes hos Nyborg Kommune inden behandlingen. Denne forhåndsgodkendelse gælder dog i 2 måneder, uanset om ansøgeren
ikke længere tilhører den berettigede personkreds.

Hvis du starter et nyt behandlingsforløb op hos tandlægen flere gange på et år, behøver du stadig ingen forhåndsgodkendelse hos Nyborg Kommune, så længe hvert behandlingsforløb maksimalt koster 10.000 kr.

Hvordan gør jeg? 

 • Bed Nyborg Kommune om dokumentation for, at du modtager en af de nævnte ydelser. 
 • Ring til en tandlæge og bestil tid.
 • Tag til tandlægen og få tandbehandling – husk at du skal have din dokumentation med fra Nyborg Kommune.

Du kan i øvrigt søge om hjælp til dækning af det, du selv skal betale af regningen. I så fald skal Nyborg Kommune forhåndsgodkende behandlingen. Vær forberedt på at der er
behandlingstid.

Læs mere på www.tandlaegeforeningen.dk under ”Tilskud til tandpleje” 

Du kan også kontakte Ydelseskontoret dagligt på tlf. 6333 7014 kl. 9-11, hvis du har yderligere spørgsmål.

Ansøgning om hjælp til egenbetalingsdelen

Er du særlig vanskeligt stillet økonomisk, kan du måske få hjælp til din egenbetalingsdel efter Aktivlovens § 82 eller Integrationslovens § 36. Ved bevilling efter § 82 og § 36 kræves det, at behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og at du ikke selv har mulighed for at betale udgiften. Ydelsescentret foretager en vurdering af dine udgifter og indtægter.

Hvis udgiften overstiger kr. 10.000 skal du underskrive samtykke til tandlægekonsulenten.

 

Sidst opdateret 10. december 2020