Aktuelle høringer - erhverv og landbrug

Aktuelle høringer for erhverv og landbrug annonceres her. Det er din mulighed for at give din mening til kende overfor kommunen i aktuelle sager.

Revurdering af miljøgodkendelser
I høring til og med 2. februar 2020

Afgørelse om ikke VVM pligt og godkendelse af skovrejsning ved Svendborg Landevej 46
I høring til og med 13. februar 2020 

Sidst opdateret 23. januar 2020