Alkoholbevilling

Ønsker du at servere alkohol i din virksomhed?

For at servere alkohol skal du have en bevilling. Du skal søge om alkoholbevilling hos det lokale politi. En alkoholbevilling er gratis.

På politiets hjemmeside finder du de nødvendige blanketter, og du kan læse mere om, hvordan du søger alkoholbevilling eller får fornyet din nuværende bevilling. Du har også mulighed for at få hjælp til ansøgningen i den udarbejdede minivejledning.

Fyns Politi - alkoholbevilling

Restaurationsplan

Det er hensigten, at restaurationsplanen skal tjene to overordnede formål. For det første skal planen fungere som en vejledning for restauratøren, der ønsker at søge om alkoholbevilling til sin restaurationsvirksomhed, og for det andet skal den udgøre det planmæssige grundlag for bevillingsnævnets behandling af konkrete bevillingsansøgninger.

Ny restaurationsplanen er under udarbejdelse.

Mødeplan

Bevillingsnævnet mødes 4 gange årligt.

Der er ikke offentlig adgang til møderne. 

Ophør af alkoholbevilling

Når bevillingsansøger modtager en alkoholbevilling, er der samtidig oplyst, hvilken dato bevillingen udløber.

Bevillingshaver skal inden udløbsdatoen henvende sig til Fyns Politi for at søge om fornyelse af sin bevilling.

Ansøger bevillingshaver ikke om fornyelse af alkoholbevillingen, har bevillingshaver ingen alkoholbevilling efter udløbsdatoen.

Benytter  bevillingshaver ikke længere sin alkoholbevilling, skal bevillingshaver meddele dette til Fyns Politi og Bevillingnævnet i Nyborg Kommune.

 

     

 

Sidst opdateret 12. februar 2021