Fastholdelse

Fastholdelse omfatter indsatser ved sygdom, nedslidning mv. så som revalidering, rehabiliteringsteam, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, seniorjob, sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, sygedagpengeopfølgning m.m.

De handicapkompenserende ordninger understøtter, at borgere med en funktionsnedsættelse kan opnå og fastholde beskæftigelse.

Kommunerne kan tilbyde en borger mentorstøtte for at hjælpe borgeren til at opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

Læs mere nedenfor om:

Indsatser ved sygdom, nedslidning m.v.

Handicapområdet

Mentorordningen

Sidst opdateret 06. juni 2018