Landbrug

I forhold til landbrug er Nyborg Kommune blandt andet myndighed i forhold til meddelelse af tilladelse og godkendelse til dyrehold omfattet af husdyrbrugloven og gennemførelse af miljøtilsyn i henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøaktivitetsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven.

I forbindelse med sager om udvidelse/ændring af dyrehold skal der ofte gennemføres en høring. Det sker dels ved annoncering i Lokalavisen Nyborg, her på hjemmesiden og ved partshøring af berørte parter. Sager der annonceres på kommunens hjemmeside kan ses ved at klikke sig ind på "Sager i høring".

Eventuel klage over gener (lugt, støj, fluer el. lign.) fra landbrug skal være skriftlige og sendes/mailes til: Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg - eller på kommunens mailadresse: kommune@nyborg.dk.

Øvrige spørgsmål vedrørende landbrug og gener herfra kan rettes til miljøsagsbehandler Bo Clausen på tlf. 6333 7159 eller Tom Rosendahl Larsen, tlf. 6333 6937, mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller til gruppeleder for Natur og Miljø Elisabeth Oxenbøll Sørensen, tlf. 6333 6835, mail: elos@nyborg.dk 

Klik i menuen til venstre for at læse mere.

Sidst opdateret 08. maj 2018