Landbrug

I forhold til landbrug er Nyborg Kommune blandt andet myndighed i forhold til meddelelse af tilladelse og godkendelse til dyrehold omfattet af husdyrbrugloven og gennemførelse af miljøtilsyn i henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøaktivitetsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven.

I forbindelse med sager om udvidelse/ændring af dyrehold skal der ofte gennemføres en høring. Det sker dels ved annoncering i Lokalavisen Nyborg, her på hjemmesiden og ved partshøring af berørte parter. Sager der annonceres på kommunens hjemmeside kan ses via linket nedenfor.

Aktuelle høringer, erhverv og landbrug

Eventuel klage over gener (lugt, støj, fluer el. lign.) fra landbrug skal være skriftlige og sendes/mailes til: Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg - eller på kommunens mailadresse: kommune@nyborg.dk.

Øvrige spørgsmål vedrørende landbrug og gener herfra kan rettes til miljøsagsbehandler Lars Kildested på tlf. 6333 7159 eller Tom Rosendahl Larsen, tlf. 6333 6937, mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller til gruppeleder for Natur og Miljø Elisabeth Oxenbøll Sørensen, tlf. 6333 6835, mail: elos@nyborg.dk 

Klik i menuen til venstre for at læse mere.

 

Sidst opdateret 10. juni 2020