Gaderegulativ

Gaderegulativ for Nyborg bykerne -
brug af gader og pladser

Byrådet ønsker at udvikle Nyborg til østfyns besøgs- og handelscentrum ved at skabe optimale betingelser for at bruge byens rum for brugere, borgere, turister og besøgende.

Nyborgs tiltrækningskraft på kunder, turister og besøgende skal øges ved at forbedre og forskønne den indre bys torve, pladser og gågadenet samt placere nye aktiviteter i bykernen.

En vigtig del af bymiljøet er aktiviteterne på gadearealerne salg, udstilling, servering, underholdning m.m. Disse aktiviteter skal indpasses i gaderummene samtidig med at de færdselsmæssige funktioner kan opretholdes og uden at tilsidesætte tilgængligeden.

Gadearealerne og -rummene er flere steder multifunktionelle afhængig af årstid, hverdag eller fridag og tid på døgnet. Det kræver at inventar, udstyr og aktiviteter nøje afstemmes og vurderes i forhold til gaderne.

Læs hele gaderegulativet her   

Sidst opdateret 19. februar 2021