Råden over vejareal

Ønskes der rådighed over vejareal til f.eks opstilling af container mv. skal vejmyndigheden give tilladelse til dette.

Ansøgning

I den gule boks i højre side kan du ansøge om gravetilladelse elektronisk. Der kræves ikke login.

Ansøgning vedr. udeservering, cykelløb og andre arrangementer kan fremsendes på e-mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk, og skal indeholde: 

  • Kontaktoplysninger
  • Hvilket formål skal arealet anvendes til
  • Placering/arealbehov
  • Tidsrum
  • Evt. trafikbegrænsninger

Regler for udlån af skilte til arrangementer

Foreninger, landsbyråd, grundejerforeninger og ”gader” kan låne skilte og afmærkninger vederlagsfrit til brug for regulering af færdslen i forbindelse med arrangementer, gadefester, byfester og lignende.

Læs om reglerne her

Ansøg om råden over vejareal

Sidst opdateret 13. april 2019