Særlig servicevejvisning

En virksomhed beliggende i landzone, kan anmode vejmyndigheden om at få opstillet en sort/hvid vejvisningstavle, der viser hen til virksomheden.

Ansøgning kan fremsendes på mail til teknik-miljoeafdeling@nyborg.dk, og skal indeholde:

  • Kontaktoplysninger
  • Kort beskrivelse af virksomheden og dens funktion
  • Er der nogen form for vejvisning til virksomheden i dag?
  • Hvorfor og hvordan ønskes vejvisning?
  • Åbningstider
  • Evt. bemærkninger

Sidst opdateret 06. marts 2015