Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn skifter formand

Beredskab Fyn, der 1. januar 2016 blev etableret som et fællesejet kommunalt selskab ved en sammenlægning af redningsberedskaberne i Kerteminde, Svendborg, Nyborg, Odense, Ærø, Langeland, Assens, Fåborg-Midtfyn og Nordfyns Kommuner har fra 1. januar 2018 valgt ny formand for Beredskabskommissionen.

Borgmester Kenneth Muhs, Nyborgs borgmester, blev oprindeligt i efteråret 2014 valgt som formand for den styregruppe, der forestod forberedelserne af Beredskab Fyn og fra 1. januar 2016 blev Kenneth Muhs valgt til formand for beredskabskommissionen.
 
Kenneth Muhs udtalte på mødet, at han som afslutning på sin formandsperiode ønskede at takke alle medarbejdere, frivillige og ledelsen ved Beredskab Fyn for de mange resultater, som beredskabet på kort tid er lykkedes med at fuldføre på baggrund af en meget professionel indsats, og en indsats, der sammen med Falck ansatte brandmænd bidrager til at øge trygheden for alle borgere og virksomheder inden for Beredskab Fyns område.
 
Den nye beredskabskommission, der består af de 9 ejerkommuners nye borgmestre, der er valgt fra 1. januar 2018, politidirektøren på Fyn, en personalerepræsentant for medarbejderne ved Beredskab Fyn og 2 observatører fra de frivillige ved Beredskab Fyn valgte ved beredskabskommissionens første konstitutionsmøde 15. december 2017 Morten Andersen til ny formand for beredskabskommissionen for en 4- årig periode.
 
Morten Andersen udtalte efter valget som formand for beredskabskommissionen, at han glæder sig til sit nye virke som formand for beredskabskommissionen, og i den forbindelse at lære beredskabet nærmere at kende og at samarbejde med medlemmerne af beredskabskommissionen om vigtige og fælles beredskabsfaglige emner.
 
Den nye beredskabskommission skal som noget af det første tage stilling til resultaterne og anbefalingerne, der knytter sig til den evaluering af den risikobaseret dimensionering, som de 9 kommuner bestilte i sommeren 2016 forud for, at den risikobaseret dimensionering blev igangsat den 6. september 2016. Evalueringen, der dækker mere end et års erfaringer med den operative drift ved Beredskab Fyn, forventes at være færdig i løbet af foråret 2018. 

Sidst opdateret 18. december 2017