Er fritiden fyldt med fitness, fjernsyn eller fritter?

Nyborg Kommune har taget temperaturen på de unges sundhed.

Hvor stort er forbruget af alkohol og hash? Spiser de morgenmad, og føler de sig for tykke? Husker de kondomet? Er de ensomme, og husker de at vaske hænder?
De unge i 7.-9. klasse og på ungdomsuddannelser har svaret på en lang række centrale sundhedsemner som fx kostvaner, rusmidler, tobak, seksualitet, mental trivsel og uddannelses- og fritidsliv. Svarene er samlet i en ungesundhedsprofil, som offentliggøres 9. februar kl. 10 ved et pressemøde på Nyborg Gymnasium.

Spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført i efteråret 2016, omfatter svar fra 1768 unge. 590 elever fra 7.-9. klasse og 1178 unge i 15-25-års alderen har svaret  på i alt 140 spørgsmål.

Undersøgelsen i Nyborg Kommune er en del af en landsdækkende ungeprofilundersøgelse, hvor 41 kommuner og 49.283 unge landet over har deltaget.

- Vi ved, at mange unge i 15-17-års alderen stopper med at dyrke foreningsidræt, begynder at spise anderledes og dropper morgenmaden. De drikker meget alkohol lige som en del også begynder at ryge. Mange unge føler sig pressede i hverdagen og er i risiko for at udvikle stress. Ungesundhedsprofilen kan hjælpe os til at målrette vores sundhedsindsatser, så de unges mentale og fysiske sundhed bliver bedre, udtaler formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Frits Christensen (A).

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal med en ny strategi ”Sund Ungdom” sætte retning for, hvilke indsatser der skal til for, at de unges sundhedsvaner bliver bedre. De unge selv, politikere, foreninger og samarbejdspartnere inviteres til at komme med gode idéer til, hvordan kommunen kan støtte op om de unges sundhed.

Praktisk information

Pressemødet holdes 9. februar 2017 kl. 10 i auditoriet på Campus, Skolebakken 13, 5800 Nyborg. På pressemødet deltager repræsentanter for de medvirkende institutioner, samarbejdspartnere, Ungdomsrådet, unge og politikere.

Ungesundhedsprofilen præsenteres, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål til et panel bestående af:
Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Frits Christensen (A)
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Erik Rosengaard (V)  
Formand for Social- og Familieudvalget Benny Pieszac (E)
Næstformand i Skole- og Dagtilbudsudvalget Anja Kongsdal (V) 
To elever fra Nyborg Gymnasium  
To elever fra 10. klasse

For yderligere oplysninger, kontakt

Frits Christensen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, e-mail: frc@nyborg.dk, tlf. 2335 0230.

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, e-mail: mbl@nyborg.dk, tlf. 6333 8101.

Malene Manniche Hansen, sundhedskonsulent, e-mail: mamh@nyborg.dk, tlf. 6333 8104.

Sidst opdateret 07. februar 2017