§ 18 midlerne

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service §18.

Frivillig socialt arbejde betragtes som en samlet betegnelse for de aktiviteter, som en organisation eller forening driver inden for det sociale eller sundhedsmæssige område. En frivillig social indsats er handlinger, der sigter mod at give borgere en øget velfærd. En frivillig social indsats kan gå på tværs af sektorer og foregå i regi af fx en boligsocial,- sundheds,- eller integrationsindsats.

Det er kun frivillige sociale foreninger, der kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Foreningen skal have et CVR nummer med en tilknyttet NemKonto.

Tilskud til frivilligt socialt arbejdes gives efter Lov om Social Service § 18.

Der er ansøgningsfrist 1. marts 2017.

Hent ansøgningsskema her

Ansøgningsskemaet sendes til Sundheds- og Omsorgsafdelingen på e-mail: sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk

Sidst opdateret 01. februar 2017