Har du tid til andre?

Nyborg Kommune inviterer til samskabelse under arbejdstitlen ’Tid til Andre’.

I Nyborg Kommune er der en del borgere, der kunne have glæde af enten en besøgsven, motionsven, følgeven, mentor eller noget helt femte. Nyborg Kommune har ikke disse tilbud. Enkelte frivillige sociale foreninger har aktiviteter, der minder om, men ofte henvendt til en snæver målgruppe.

Så udfordringen er, hvordan vi kan hjælpe og støtte de svageste borgere der, hvor de kommunale visitationstilbud kommer til kort, og hvor de eksisterende foreningstilbud ikke matcher? Det har vi ikke svaret på.

Derfor vil vi gerne, sammen med interesserede foreninger, borgere, frivillige m.fl., nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, der kan se på, hvordan der kan skabes øget samarbejde og vidensdeling civilsamfund og kommune imellem, og hvordan vi sammen kan etablere en form for social frivilligordning til glæde og gavn for dem, der har brug for det.

Det gælder fx:

 • den midaldrende førtidspensionist med angst eller depression, der kunne have glæde af en besøgsven
 • den overvægtige familie eller borger, der kunne have glæde af en motionsven
 • barnet, hvis forældre ikke har ressourcer til at støtte op omkring fritidsaktiviteter og som kunne have glæde af en følgeven
 • den unge pige eller dreng, som lever en lidt usikker tilværelse og som kunne have glæde af en mentor
 • den tidligere misbruger, der kunne have glæde af en følgeven, der ville tage med til tandlæge/læge/rådgivning mm.
 • den tidligere alkoholiske mand eller kvinde, som har brug for hjælp og støtte til at komme i gang med motion og finde nye fællesskaber
 • gruppen af psykiske syge, som kunne have gavn af instruktion til styrketræning eller konditionstræning og hjælp til fastholdelse
 • KOL borgeren, som har brug for at blive fulgt til sygeplejeklinikken

Nogle af de overskrifter vi forestiller os arbejdsgruppen skal drøfte er:

 • Hvordan kan vi samskabe?
 • Hvordan kan vi drage nytte af hinanden?
 • Hvilke eksisterende ordninger og tilbud har vi i Nyborg Kommune? - Kommunalt såvel som foreningsmæssigt.
 • Er der behov for at etablere en social frivilligordning? Hvordan skal det i så fald organiseres og forankres?
 • Hvilke frivilligopgaver kunne der være?
 • Hvem kan byde ind med hvad i projektet?

Repræsentanter fra bl.a. Socialafdelingen, Jobcenteret og Sundhedsteamet i Nyborg Kommune indgår i projektet. Yderligere har vi i forbindelse med et dialogmøde modtaget tilmeldinger fra Nyborg Sundhedsambassadør Korps, Stressforeningen, Nyborg Kajakklub, Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe, Rosengårdens Venner, Alzheimerforeningen, samt en række borgere og frivillige.

Kunne du som foreningsrepræsentant, borger eller frivillig også tænke dig at bidrage til samskabelsesprocessen vedr. projekt ’Tid til Andre’, så kontakt venligst:

Anna Ida Bundgaard, sundhedskonsulent
Tlf. 6333 8109
E-mail: aib@nyborg.dk

Vi håber på, at rigtig mange ønsker at involvere sig i projektet.

Sidst opdateret 04. juli 2017