Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 272

Offentliggørelse af lokalplan nr. 272 Frørup landsby.

Lokalplanen erstatter de mange forskellige lokalplaner, der tidligere har været gældende i landsbyen. Lokalplanen afspejler borgernes ønske om en stor grad af selvbestemmelse over det bebyggede miljø. Dette er afvejet overfor ønsket om at fastholde de særlige værdifulde træk i den gamle bydel nær kirken.

Se lokalplan nr. 272 her

Der kom 4 indsigelser til lokalplanforslaget fra borgere og myndigheder. Indsigelserne har ledt til, at lokalplanforslaget er blevet ændret med enkelte rettelser under afsnittet om bebyggelsens ydre fremtræden, således at der stilles lempeligere krav. Ændringen har betydet, at det fremadrettet vil være muligt at udskifte sit tag med samme materiale som det hidtil anvendte, selv hvis dette tagmateriale ikke hører blandt de ellers tilladte tagmaterialer.

Dertil er bestemmelserne for kirkens område og kirkegården udgået.

Lokalplan nr. 272 træder i kraft fra 6. juni 2017. 

Sidst opdateret 05. juni 2017