Helhedsplanen for Nyborg Marina suppleres med unikt vandsportsprojekt

Nyborg Kommune har siden 2015 været i gang med planlægning og realisering af en storstilet Helheds- og visionsplan for Nyborg Marina, - en plan til rundt regnet 100 mio. kr.

Oversigtskort over havneområdet i Nyborg

I 2016 blev der etableret en unik maritim legeplads af naturmaterialer centralt i marinaen og en ny pier til gæstesejlere ved Havnepladsen tæt på bykernen. I 2017 er der færdiggjort en total renovering af havnens servicekaj med ny bådkran, ny mastekran og 2 nye slæbesteder.

I øjeblikket renoveres to eksisterende klubhuse beliggende i marinaen, nemlig Nyborg Roklub og Nyborg Sejlforening, hvor der ligeledes opføres en ny bådhal. Netop nu er vi i gang med opførelsen af 3 nye klubhuse til henholdsvis, Nyborg Motorbådsklub, Nyborg Småbådsklub og Dykkerklubben Moby Dick. I tilknytning til klubhusene opføres tillige en helt ny sejlerstue til gæstesejlere og et nyt havnekontor.

I forbindelse med de mange byggeprojekter gennemføres en generel forskønnelse af området med renovering af promenader og grønne, rekreative anlæg med nyt inventar og spændende lyssætning.

Endelig etableres i de kommende år en mindre lystbådehavn i Tømmergraven i tilknytning til et stort nyt boligbyggeri, som udføres af PBU Pædagogernes Pension, på de tidligere færgearealer på den anden side af havnebassinet.

Som en del af visionen for Nyborg Marina var der ønske om at etablere et havnebassin, der giver mulighed for træning i rent havvand under trygge forhold for byens mange vandsportsklubber. Takket være støtte fra Lokale- og Anlægsfonden på kr. 9,2 mio. kan der nu etableres et nyt vandsportsanlæg, som vil markere Nyborg som et af de bedste steder i landet at dyrke udendørs vandsport. Som noget helt unikt vil badevandet være opvarmet havvand fra virksomheden Fortum Waste Solutions, der er en af Europas førende virksomheder inden for cirkulær økonomi. Vandet er havvand fra Nyborg Fjord, der efter at være brugt som kølevand i et lukket system på Fortum Waste Solutions, sendes videre under fjorden i en 2 km lang rørledning og ind i multibassinet. Dermed bliver badevandet 5-8 grader varmere i det lukkede bassin end det omkringliggende havvand. Udover at tilbyde attraktive badeforhold, vil denne tekniske løsning bidrage til at styrke Nyborg Kommunes profil indenfor cirkulær økonomi.

Multibassin med varmt havvand

Det nye og ganske unikke vandsportsanlæg kan beskrives som en idrætshal på og ved vandet og vil bestå af et nyt multibassin, et multihus og nye depotfaciliteter til vandsport og triatlon.

Med et nyt multibassin, multihus og depotbygning styrkes Nyborg Kommunes flerårige, strategiske indsatser indenfor Bosætning, Sundhed og Omsorg. Nyborg kan fastholde sin position som en attraktiv idrætsby og kommunens uddannelsesinstitutioner og foreninger får nye, unikke træningsmuligheder.

Multibassinet er tegnet af Hasløv og Kjærsgaard Arkitektfirma, der også stod for den oprindelige visions- og helhedsplan for området ved Nyborg Marina. Multihuset er tegnet af NORD Architects. Sweco er rådgivende ingeniørfirma på hele projektet.

Nyborg Marina blev i 2016 kåret til 'Årets Havn' af Danske Tursejlere.

Mange nye boliger i havnen

På arealerne i den tidligere færgehavn opføres i de kommende år mere end 150 nye boliger. Damskibsmolen færdiggøres med 51 etageboliger. På Midtermolen opføres Pædagogernes pensionskasse PBU 64 boliger sammen med den nye lystbådehavn i Tømmergraven. I øjeblikket opføres et seniorbofællesskab på Yderpiererne bestående af 39 boliger. Byggeriet ibrugtages medio 2018.

For yderligere oplysninger, kontakt

Per Jespersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 4038 8238, e-mail: pje@nyborg.dk

Søren Svendsen, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 2015 5853, e-mail: ssv@nyborg.dk 

Sidst opdateret 02. november 2017