Stormen 'Ingolf' giver risiko for oversvømmelse

Fyns Politi - status kl. 12: Stormen Ingolf giver risiko for oversvømmelser.

Oversvømmelse

Stormen Ingolf betyder, at der i aften er risiko for oversvømmelser i det fynske område. Allerede nu står vandet højt flere steder. Beredskabsmyndighederne er derfor i gang med at opsætte sikringer. Alle borgerne i de udsatte områder opfordres til at sikre deres ejendomme så vidt muligt.

Myndighederne forventer, at der fra tidligt søndag aften er risiko for oversvømmelser i Middelfart, Nordfyns, Odense, Kerteminde, Nyborg, Langeland og i Svendborg Kommuner.

Fyns Politi har nedsat den lokale beredskabsstab, hvor repræsentanter for de aktuelle myndigheder samarbejder om indsatsen.

Som prognoserne ser ud vurderer myndighederne, at der er risiko for oversvømmelse følgende steder i Nyborg:

  • Der pumpes fra Nyborg voldgrav – der er risiko for oversvømmelse af Strandvej og Vesterhavn samt området omkring Lille Svanedam. Beboere med biler parkeret i p-kælderen på Vesterhavn opfordres til at flytte deres biler.

Udover de nævnte områder, kan der opstå problemer andre steder. Det vil løbende blive meldt ud.
De seneste prognoser er for nedadgående, men som situationen er, så skal der ikke meget til, for at prognoserne vender igen.

Det er først og fremmest myndighedernes opgave at sikre, ingen mennesker kommer noget til i den aktuelle situation samt at væsentlige installationer ikke bliver berørt, men myndighederne gør selvfølgelig også alt for at sikre, at oversvømmelserne ikke ødelægger folks ejendom.

Beredskab Fyn har oprettet en kontakttelefon, hvor borgerne kan henvende sig vedrørende den aktuelle vejrsituation. Nummeret er: 6551 1803. Nummeret er IKKE brugbart i tilfælde af akut behov for hjælp. Her skal man som altid ringe 112.

Det er mulig at afhente sandsække hos Beredskab Fyn på følgende adresser:

  • Dronningensvej 40, Nyborg
  • Nordenhuse, Drejet
  • Tårup Strand, Magemosevej / Søbakken
  • Birkhovedvej 12

Der vil løbende blive meldt ud i pressemeddelelser og på Fyns Politis Twitter om den aktuelle situation.

 

 

Sidst opdateret 29. oktober 2017