Forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Den 27. april 2018 indgik KL og Forhandlingsfællesskabet forlig om økonomien og de generelle temaer ved overenskomstforhandlingerne for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021.

Frem til 11. maj 2018 forhandler KL og organisationerne på de enkelte overenskomstområder fortsat for at nå til enighed om organisationsforligene. Forligene skal herefter godkendes af parternes kompetente forsamlinger, og det samlede overenskomstresultat skal til urafstemning blandt organisationernes medlemmer.

De afgivne konfliktvarsler er derfor nu suspenderet og en eventuel konflikt kan først træde i kraft ved døgnets begyndelse 11. juni 2018.

Kommunens hjemmeside opdateres, når der er ny information.

Venlig hilsen
Nyborg Kommune

 

 

Sidst opdateret 30. april 2018