Forskningens Døgn i Nyborg: Det tårnhøje slot

Slotsprojektet i Nyborg er i fuld gang. Der ligger mange års hårdt arbejde og forskningsindsats bag det store tiltag, der skal restaurere, bevare, tilgængeliggøre og formidle Nyborg Slot og den historie, det rummer.

Visualisering af nordfløj og det store tårn til det kommende Nyborg Slot

Østfyns Museer og Nyborg Bibliotek vil endnu engang fortælle om forskningsindsatsen og dens resultater i forbindelse med den landsdækkende kampagne Forskningens Døgn.

Det tårnhøje slot på Forskningens Døgn vil præsentere den nyeste viden om slottets mange middelalderlige tårne fra de store massive vagttårne til skidetårnet over kloakken – den såkaldte dansker. Det er resultatet af de seneste års intense arkæologiske udgravninger og historiske og arkivalske studier. Det har samtidig givet en ny forståelse af om de vigtige institutioner og historier, der er knyttet til slottet, f.eks. dets oprindelse og betydning som mødested for parlamentet i middelalderen.

- Hele slotsprojektet går netop ud på at gøre både bygningen og historien forståelig og tilgængelig i en proces, der skal sikre og bevare et af de vigtigste kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder for fremtiden. Forskningens Døgn er en oplagt mulighed for at fortælle om alt det nye spændende, som vi finder ud af i forbindelse med den forskningsindsats, der ligger bag, siger afdelingsleder ved Nyborg Slot og Borgmestergården Janus Møller Jensen.

På forskningen Døgn i 2018 kan man høre om det hidtil ukendte, men meget store, firkantede hjørnetårn, som arkæologerne har fundet. Det var en del af den oprindelige borg og den nye viden har ændret vores opfattelse af borgens udseende og størrelse. Tårnet var forgængeren for det centrale vagttårn, som vi nu ved først blev bygget omkring år 1300, og som formentlig har været over 30 meter højt, men hvor kun den nederste del er bevaret. Og endelig om toilettårnet, som arkæologerne har blotlagt fundamentet til og kunnet sætte i forbindelse med den store kloak – den hemmelige tunnel – der tidligere er fundet.

Den nye viden om de store tårne, der løbende er blevet lagt frem, har haft betydning for opfattelsen af slottets historie og betydning, og dermed de institutioner, der har været knyttet til det. Det har også ændret opfattelsen af slottets udseende og understreget dens enorme størrelse med meget høje uindtagelige ringmure, stære kantede former og høje tårne, som er en del af arkitekturen, der skal være med til at formidle og synliggøre slottets oprindelige udformning.

Den historie kan man få meget mere at vide om på Forskningens Døgn i Nyborg. Her kan du møde historikeren og arkæologen, opleve en 3D model af slottet i virtual reality og komme op i højden med liften – lige så højt som tårnet i slotsprojektet. Forskningens Døgn forløber som et åbent arrangement lørdag 21. april kl. 10-13 ved Nyborg Bibliotek, der følges op af et forløb for skoler i den efterfølgende uge.

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder Nyborg Slot & Borgmestergården, tlf. 6531 0207, mobil: 2396 2076, mail: jmj@ostfynsmuseer.dk

Sidst opdateret 16. april 2018