Trivselsmåling med fremgang igen

- I forhold til rapportens toning, så må jeg jo nok erkende, at der ikke er meget negativt at komme med (sagt på jysk). I har jo et rasende flot resultat og er bare gået endnu mere frem i år.

Det var den klare konklusion fra Rambøll Management Consulting, da Nyborg Kommune modtog resultatet af en trivselsmåling, gennemført blandt alle kommunens medarbejdere. I målingen har medarbejderne anonymt svaret på spørgsmål om deres tilfredshed med jobbet, kolleger og ledelsen. Målingen gennemføres hvert 2. år.

Medarbejderne er generelt glade for at gå på arbejde, de er meget motiverede i arbejdet, og langt de fleste viser en høj anbefalingsvillighed af Nyborg Kommune som arbejdsplads. Det er nogle af de konklusioner, konsulentfirmaet Rambøll Management Consulting er nået frem til. Der har været fremgang eller status quo på stort set alle spørgsmål i forhold til 2016.

Hovedkonklusioner i trivselsmålingen

Høj svarprocent

Der har været en flot opbakning til undersøgelsen. 91 % af medarbejderne har deltaget. Det er ikke set før, at man 4 målinger i træk (2018, 2016, 2014, 2012) får en svarprocent på 90 % og derover, som det er tilfældet I Nyborg Kommune, udtaler Rambøll Management Consulting.

Højere niveau i Nyborg Kommune på de fleste spørgsmål sammenlignet med eksternt benchmark

En sammenligning med 20 andre kommuner, der ligeledes har gennemført en måling inden for de seneste to år viser, at Nyborg Kommune ligger over niveau i forhold til overordnet jobtilfredshed, motivation og engagement samt stolthed over at være ansat i kommunen. Desuden ses positive forskelle på medarbejdernes tillid til direktionens måde at lede kommunen på og nærmeste leders anerkendelse af medarbejderens indsats samt samarbejdet på tværs af arbejdspladser i Nyborg Kommune.

Generelt høje niveauer på tværs af afdelinger

Sektorområder som fx skoler, daginstitutioner og plejecentre/hjemmepleje ligger højere end det eksterne benchmark på den generelle jobtilfredshed og stolthed over at være ansat i Nyborg Kommune. Skoler og daginstitutioner ligger ligeledes højere i forhold til at anbefale andre at søge arbejde i Nyborg Kommune.

Flere kan anbefale ansættelse i Nyborg Kommune

80 % kan anbefale andre at søge arbejde i Nyborg Kommune. Det er en stigning sammenlignet med 2016, hvor tallet var 73 % (i 2014 71 % og i 2012 6 9%). 18 % har forholdt sig neutralt til spørgsmålet og 2 % er utilfredse.

Færre angiver at de har haft arbejdsrelateret sygefravær

7 % angiver at have haft arbejdsrelateret sygefravær inden for de seneste 12 måneder. Det er 2 %-point lavere end i 2016 og 4 %-point lavere end det eksterne benchmark, hvor sygefraværet ligger på 11 %. Nyborg Kommune har et mål om at ligge blandt de 10 kommuner med det laveste sygefravær i 2019, og det lave tal for arbejdsrelateret sygefravær peger i den rigtige retning.

Læs hovedrapporten og det videre forløb for TRE-I-EN målingen her

Læs analyserapporten for TRE-I-EN målingen her

Opfølgning på målingen

Nyborg Kommunes arbejdspladser skal, med udgangspunkt i egne resultater, have en dialog om, hvad de allerede er gode til, og hvor der er potentiale for udvikling af trivslen. Inden sommerferien skal medarbejdere og ledere være enige om, hvad der skal arbejdes videre med.

For yderligere oplysninger, kontakt

Lars Svenningsen, kommunaldirektør, tlf. 6333 7701.

Lasse Roslev, næstformand i Hovedudvalget, tlf. 6333 7081.

Flemming Lorenz, Rambøll Management Consulting, tlf. 5161 8126.


Sidst opdateret 17. april 2018