Tina H. Jepsen er ansat pr. 1. januar 2019

Nyborg Kommune har valgt at ansætte Tina H. Jepsen som ny borgerrådgiver pr. 1. januar 2019.

Tina H. Jepsen kommer fra en stilling som konsulent på klageområdet i Holbæk Kommune og har foruden to uddannelser, som henholdsvis socialrådgiver og som kandidat i socialt arbejde, mere end tyve års erfaring fra det sociale område i forskellige kommuner. Derudover er hun uddannet konfliktmægler fra Københavns Universitet.

- Jeg er særligt optaget af dialogen og mødet mellem borger og medarbejderne i forvaltningerne. Det er min erfaring fra mange samtaler med frustrerede borgere, at oplevelsen af at en afgørelse er truffet på en fair måde, spiller en stor rolle for, hvorvidt man oplever sig retfærdigt behandlet. Og føler man sig retfærdigt behandlet i sagsforløbet, er behovet for at klage ofte minimeret, fortæller Tina H. Jepsen.

Hun ser frem til jobbet som borgerrådgiver, og glæder sig til at hjælpe med at sikre retssikkerheden. - Det er vigtigt, at borgerne har tillid til det kommunale system, og at de oplever sig hørt og respektfuldt mødt, når de henvender sig om hjælp. Jeg glæder mig til at møde borgere og ansatte i Nyborg Kommune og til at bistå med vejledning og mægling i konkrete sager, siger Tina H. Jepsen.

Tina bor i København med sine to sønner på 16 år.

 

Sidst opdateret 05. december 2018