Sund succes med 3,5 års undersøgelser af børn i Nyborg Kommune

Et tæt samarbejde mellem Nyborg Kommunes daginstitutioner og kommunens sundhedsplejersker om en undersøgelse af børn i 3,5 års-alderen er blevet en sund succes.

Den uformelle og ”legende” undersøgelse er et hit hos både børn, forældre og personale – og den bidrager positivt til et målrettet arbejde mod overvægt og motoriske udfordringer inden skoletiden.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Nyborg Kommune vurderede, at gabet mellem det afsluttende besøg fra sundhedsplejersken i 8-10 måneders alderen til det første besøg hos skolens sundhedspleje var for stort. Med opbygningen af 3,5 års undersøgelser er det gab nu lukket, og personalet har sammen skabt en sund succes:
- Vi har desværre rigtigt mange i Nyborg Kommune, der er overvægtige, og vi kan se, at når børnene starter i skole, så er der en vis del, der er overvægtige – og når de går ud af skolen er der endnu flere overvægtige. Så derfor skal vi tidligt ind med en indsats, og ved at lave en 3,5 års undersøgelse kan vi minimere mængden af børn, der er overvægtige, når de starter i skole, fortæller Rie Schwartz. Hun er ledende sundhedsplejerske i Nyborg Kommune og siger om undersøgelsen, der er en del af projektet ”Godt Begyndt – Godt på Vej” for børn i Nyborg Kommune:
- Samarbejdet om undersøgelsen understøtter samtidig ønsket om, at vi som faggrupper kommer tættere på hinanden. Det afspejler igen det overordnede projekt i Nyborg Kommune omkring ”Nyborgmodellen – Børns trivsel – fælles ansvar”, der netop arbejder med tværfaglighed i hele kommunen.

Legende og uformel undersøgelsesform

Børnene i institutionerne bliver delt i ind i grupper, der gennemgår den legende og helt uformelle undersøgelse, hvor en sundhedsplejerske og en pædagog/pædagogmedhjælper i løbet af en formiddag aktiverer børnene med et øvelsesprogram, der er udviklet i samarbejde med Nyborg Kommunes træningsafdeling.

Undervejs kigger de voksne deltagere på vægt, fysik, motorik, energiniveau og meget andet – uden at nogen af de unge deltagere føler, at de bliver peget ud. Sammen med en måling af vægt og højde indgår observationerne samme eftermiddag i en samtale med barnets forældre. Her medbringer disse samtidig en større spørgeskema, som de har udfyldt hjemmefra om alt fra madvaner til sociale relationer, søvn og meget andet:
- Vi får et skærpet syn på, hvad børnene kan – og hvad de måske er knapt så gode til. Det kan vi bruge i planlægningen af vores hverdag. Her har vi morgenmotion hver morgen med alle børnehavebørn, og er der nogen (nogle) af børnene, der har noget fysisk og motorisk, de har lidt sværere ved, så lægger vi det ind i motionen. For hvis ét barn har godt af det, så har de 30 andre også, siger Jane Rubæk, der er leder af daginstitutionen Skovparkens Børnehus.

Overvægt ned, motorik op før skoletiden

- Det er en af vores fornemste opgaver som voksne at give børnene en oplevelse af, at de ikke er screenet, men er særligt udvalgt til noget. Så når jeg kommer trækkende med min ko, hvor jeg har alle mine redskaber, så er der et helt følge af børn bagefter, fordi de faktisk godt vil være med en gang til. Styrken er, at det er et tilbud til alle, og at der ikke er nogen, der bliver prikket ud, siger sundhedsplejerske Gitte Sørensen og fortsætter:
- Vi spotter de overvægtige og de børn, der kunne være i fare for at blive det. En anden gevinst er, at vi finder børn, der kan have nogle motoriske udfordringer, og vi håber på sigt, at når de lander på skolen, så vil vi kunne se, at der har været en tidlig indsats fra vores træningsafdeling.

For yderligere oplysninger, kontakt

Rie Schwartz, ledende sundhedsplejerske i Nyborg Kommune, mobil: 5159 9177.

Sidst opdateret 15. juni 2018