Forårsfestival for 7. klasserne

Torsdag 31. maj 2018 fyldes Nyborg Idræts- og Fritidscenter af 250 elever fra kommunens 7. klasser.

De skal prøve kræfter med en lang række fritidsaktiviteter, som foreningslivet præsenterer.

Takket være hjælp fra en lang række frivillige foreninger realiseres Skoleidrættens Forårsfestival for første gang i Nyborg Kommune. Konceptet har kørt i nogle år gennem Dansk Skoleidræt, men i Nyborg er det primært lokale ildsjæle og et idrætsudvalg på tværs af skolerne, der har fået stablet arrangementet på benene.

- Vi er meget glade for den enorme opbakning vi mærker fra de tilmeldte foreninger. Vi oplever høj grad af velvillighed og hjælpsomhed og uden dem kunne vi slet ikke lave sådan en dag, udtaler Karen Rasmussen, skoleleder på Vibeskolen og tovholder i det kommunale idrætsudvalg.

Eleverne fra 7. klasserne vil dagen igennem møde 4 forskellige aktiviteter. Det kan fx være golf, softball, spinning, tennis, keglesport, svømning, taek-wondo og badminton. Studerende fra Syddansk Universitet sørger desuden for at introducere volleyball.

Hver deltagende forening er blevet tilbudt 2000 kr. for deres hjælp. Midlerne stammer fra en pulje bevilliget af Skole- og Dagtilbudsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, der støtter samarbejdet mellem skoler og foreninger.

At målgruppen er elever fra 7. klasse skyldes, at det typisk er i teenageårene, at de unge får andre interesser og dermed fravælger foreningslivet. Med arrangementet er det håbet, at de unge får øjnene op for det mangfoldige og varierede udbud af aktiviteter, der findes i kommunen.

Borgmester Kenneth Muhs byder velkommen på atletikstadion kl. 8.45, hvorefter der er aktiviteter ude og inde i tidsrummet 9-14.

For yderligere oplysninger, kontakt

Karen Rasmussen, skoleleder Vibeskolen, mail: kar@nyborg.dk, tlf. 2943 3720.

Mette Helding, konsulent i Skole- og Kulturafdelingen, mail: mhm@nyborg.dk , tlf. 6333 6875.

Sidst opdateret 27. maj 2018