Sammen om demens - Nyborg Kommunes demensstrategi er fællesskabets strategi

Nyborg Kommunes nye demensstrategi, ”SAMMEN om demens” bygger på gode idéer, erfaringer og visioner fra borgere, foreninger, virksomheder, fagpersonale og politikere i fællesskab.

Startskuddet til Nyborg Kommunes nye demensstrategi gik i februar, hvor Nyborg Kommune i samarbejde med Alzheimerforeningens lokalgruppe, inviterede til dialogmøde på Nyborg Strand. Overskriften for dialogmødet var ”Nyborg Kommune som demensvenlig kommune”.

Blandt dialogmødets cirka 250 deltagere var demensramte borgere, pårørende, fagpersonale, foreninger, frivillige, virksomheder og politikere m.fl. Deltagernes mange idéer blev samlet i et idékatalog, der har været et vigtigt redskab i det videre arbejde frem mod den færdige strategi.

Fællesskabets strategi

Demensstrategien bygger på en ambition om at medtænke og inddrage hele lokalsamfundet i demensindsatsen. Efter dialogmødet fortsatte det videre arbejde derfor i en bredt sammensat arbejdsgruppe, og det første udkast til demensstrategien blev præsenteret ved et høringsmøde.

I arbejdsgruppen sad repræsentanter fra Ældreudvalget, Seniorrådet, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen samt politikere, ledere og medarbejdere fra demensområdet i Nyborg Kommune. Netop det brede samarbejde er, formanden for Ældreudvalget, Carsten Kudsk, særligt stolt af.

- Som formand for Ældreudvalget og Demensven er jeg utroligt stolt af, at vi i dag står med en ambitiøs demensstrategi, der lever op til sin titel – Sammen om demens. Vi gør allerede rigtig meget i Nyborg Kommune, men sammen kan vi blive endnu bedre. Ældreudvalget ser meget frem til det spændende arbejde, der ligger foran os, udtaler Carsten Kudsk.

Den brede inddragelse vil fortsat være en central del af Nyborg Kommunes arbejde med demens. Der nedsættes blandt andet en tværgående demensgruppe, som skal bidrage til, at demensindsatsen afspejler strategiens vision og fokus.

Læs den nye demensstrategi her

For yderligere oplysninger, kontakt

Carsten Kudsk, formand for Ældreudvalget, tlf. 6089 9424, mail: cku@nyborg.dk 

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, tlf. 5159 9138, mail: mbl@nyborg.dk 

Nadia Dahl Kleding, tlf. 6333 7539, mail: nakl@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 10. september 2018